SOSYAL ZORLUKLARIN
ÇÖZÜMÜ

Global şirketlerin işlerinin bağlantılı olduğu ve insanlar ile toplumlara refah getirdiği her şeyin birbirine bağlı olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

İnsan haklarını geliştirmek ve sıfır karbonlu bir ekonomiye adil geçiş sağlamak, MSC işletmesinin odak noktasıdır. Sosyal etkimiz, çeşitli iş gücümüzün ötesine uzanır ve sürdürülebilir bir tedarik ağı oluşturmak için birlikte çalıştığımız iş ortaklarımızı da kapsar.

Addressing social challenges priorities.jpg
İş ve İnsan Hakları Çalışmalarını İyileştirme
MSC, değer zincirinin tamamında sorumlu iş uygulamalarını desteklemek ve insan haklarını iyileştirmek için ana paydaşlarla birlikte çalışır.

Denizcilerimizin sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak önceliğimizdir. Yük sahipleri, resmî olmayan kuruluşlar, denizcilerin temsilcileri ve diğerleriyle etkileşimde bulunarak, değiştirildiği haliyle 2006 tarihli ILO Deniz İşçiliği Teamülü doğrultusunda İnsan Hakları Durum Tespit süreçlerinde denizciler için insan hakları standartlarını karşılamak üzere gerekli farkındalığı oluşturmak amacıyla müşteriler ve iş ortakları ile iş birliği yaparız.
İş Gücümüzü Geleceğe Hazırlıyoruz
En değerli varlığımızın gücümüzü ve başarılarımızı borçlu olduğumuz ekip arkadaşlarımız olduğuna inanan MSC ailesi olarak beşeri sermayeye yatırım yapmanın ve personelimizi geleceğe hazırlamanın öneminin farkındayız. Hem deniz hem de kıyı personelimizin enerji alanında yaşanan dönüşümler ve sektörümüzün geçirmekte olduğu evrim sürecinin yarattığı yeni fırsatları avantaja dönüştürebilmeleri için dijitalleşme ve otomasyon dahil olmak üzere tüm gerekli araçlara, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olmasına önem veriyoruz.

Sektörümüzü karbondan arındırma çabaları doğrultusunda sürecin eşitlikçi ve adil bir şekilde yürütülebilmesinde bize de sorumluluk düşüyor. Küresel iş gücümüze eğitim, yeni beceri kazanımı ve beceri tazeleme olanakları sunulması da bunun bir parçası.

En büyük önceliğimiz, ekip üyelerimizin çalıştığı ortamların sağlıklı ve güvenli olmasıdır. Öncelikli amacımız, önleme odaklı bir kültürün yerleşmesi ve küresel çapta her bir çalışanımızın hem ruh hem beden sağlığının desteklenmesidir.

En yeni Sürdürülebilirlik Raporumuzu kaçırmayın

2022 raporunu indirin

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

MSC Ortaklıkları Daha fazla bilgi edinin
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması Daha fazla bilgi edinin
Kapsayıcı ticaret teşviki Daha fazla bilgi edinin