LOJİSTİKTE
KARBONSUZLAŞTIRMANIN SAĞLANMASI

İklim Eylemi, Net Sıfıra yolculuğumuzda ilerlerken ortak hareket etmemizi gerektiren küresel bir zorunluluktur

MSC; lojistikte karbonsuzlaştırma, değer zincirinin tamamında diğerleriyle iş birliği yaparak çözümleri büyük ölçekte hızlandırma ve bu sırada da adil bir enerji dönüşümü sağlama konularında kilit bir rol üstlenmiştir. Müşterilerimizin tedarik zincirlerinin önemli bir parçası olarak, kendimizi bir karbonsuzlaştırma ortağı ve müşterilerimizin iklimle ilgili giderek daha iddialı hale gelen hedeflerine ulaşmalarını mümkün kılan bir aracı olarak görüyoruz.

Net Sıfıra Yolculuğumuz

MSC, taşımacılıkta farklı yakıtlardan oluşan bir kombinasyondan yararlanılan net sıfıra ulaştığımız bir gelecek öngörmektedir. Bu geleceğe doğru yolculuğumuzda, filomuzun kullanıma sunulan sıfır karbonlu yakıtları benimsemeye hazır olmasını sağlamaya odaklanıyoruz. Bu yakıtların kullanılabilirliği ile ilgili belirsizliği kabul etmekle birlikte, sıfır karbonlu yakıtların 2030'dan itibaren giderek daha fazla kullanılmasını ve sektörümüzdeki derin emisyonlarda ani bir hızla azalma görülmesini bekliyoruz.

Sentetik ve biyometanol, çevre dostu amonyak ve biyolojik ve sentetik sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG), okyanusa açılan daha büyük gemiler için; çevre dostu hidrojen, pil ve yakıtla çalışan pillerin ise daha küçük gemiler ve kısa mesafeli deniz taşımacılığı için seçilen yakıt olarak kullanılabileceğine inanıyoruz.

Düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş yapmak için taşımacılık sektöründeki ve bunun ötesindeki aktörler arasında geniş kapsamlı, kolektif eylemler ve üretken ortaklıklar gerekiyor. Başkalarıyla iş birliği ve ortaklık içinde çalışarak, okyanusa açılan ve yurtiçi lojistik faaliyetleri arasındaki ve yakıt, dağıtım sistemleri ve altyapı sağlayan diğer sektörler arasındaki ortak bağlılıklardan faydalanıyor ve bunları temel alıyoruz. Karbonsuzlaştırma ortaklıklarımız hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Geçiş Çözümlerini Dağıtma

MSC, karbonsuzlaştırma yolculuğumuzun bir parçası olarak, denizcilikte kullanılan düşük karbonlu yakıtların benimsenmesi gibi, enerji dönüşümünü hızlandırma potansiyeline sahip dönüşüm çözümleri oluşturmaya çalışıyor. Mevcut gemilerin esnek yakıt yakma yetenekleriyle güçlendirilmesinin yanı sıra, yeni yapılar da sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişte kilit rol oynuyor.

Karbon dahili dengelemesi programımız sayesinde, biyoyakıt gibi geçiş yakıtlarını kullanarak tedarik zinciri emisyonlarını azaltmak için müşterilerimizle güçlerimizi birleştiriyoruz. Fosil tabanlı sıvılaştırılmış doğal gaz, geniş ölçekte ulaşılabilir hale geldikleri için biyolojik ve sentetik sıvılaştırılmış doğal gaza geçiş fırsatları sunar.

Enerji Verimliliğimizi Artırıyoruz

Net sıfır hedefimize ulaşmaya çalışırken bir dizi enerji verimliliği tedbiri uygulayarak karbon yoğunluğumuzu kademeli olarak azaltacak hedefler belirledik. Filo yenileme planımız, güçlendirme programımızı uygulamaya devam etmenin yanı sıra enerji açısından verimli yeni yapılar sunmayı da içeriyor. Gemi performansı ve rota optimizasyonu, enerji verimliliği programının temel öğelerini oluşturur ve 2023'te kullanılmaya başlayan Karbon Yoğunluğu Göstergesi (GII) gibi IMO düzenlemelerine uymamızı sağlar.

  • Yeni yapılar ve geniş kapsamlı bir güçlendirme programı dahil olmak üzere büyük ağ revizyonu.
  • Makine öğrenimi ve yapay zekayı kullanarak filo dijitalleştirmesi ve yüksek frekanslı bir veri toplama sistemi.
  • Su altı gemi inceleme ve temizleme planı.
  • Tüm yolculuklar için izleme ve aşamalı optimizasyon olanağı.
  • Gemide yerleşik enerji tasarrufu cihazlarını monte etme.
  • Yeni yakıtlar, teknolojiler ve gemi altyapısı hakkında mürettebat farkındalığı ve eğitimleri.
  • Geniş ölçekte kullanıma sunuldukça düşük ve sıfır karbonlu yakıtları kullanıma alma.

En yeni Sürdürülebilirlik Raporumuzu kaçırmayın

2022 raporunu indirin

Karbonsuzlaştırma teklifleri

MSC Biofuel Solution
Karbon Hesaplayıcı
MSC Karbon Nötr Programı